INFORMACJA

DRODZY OPIEKUNOWIE OD 1 STYCZNIA ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT CZESNEGO ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH AKADEMII KOLEJARZ

            Przypominamy o terminowym regulowaniu czesnego za uczestnictwo w zajęciach Sportowej Akademii Integracyjnej „Kolejarz”. Wpłat należy dokonywać z góry do 15-go danego miesiąca w kasie Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio w Stróżach lub na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 84 1240 1558 1111 0010 0156 0351 z dopiskiem „czesne Akademia za … (miesiąc) … (imię i nazwisko uczestnika + data urodzenia).

UWAGA! Wpłaty dokonane bez wskazanego opisu mogą zostać uznane za niezidentyfikowane.

Z ZWOLENIA Z OPŁAT W DANYM MIESIĄCU mogą zostać jedynie te osoby które posiadają zwolnienie lekarskie na co najmniej 2,5 tygodnia w danym miesiącu.

Brak wpłat w wyznaczonym terminie będzie skutkowało  usunięciem osoby z zajęć w Akademii Kolejarz.

Ze sportowym pozdrowieniem

Kierownik ds. płatności:

Krzysztof Gryzło

Comments are closed.