Młodzi piłkarze regenerują swe siły na basenie (TV)

Zgodnie z zapowiedziami, dyrekcji zintegrowanej szkoły piłkarskiej Akademia Kolejarz w Stróżach oraz koordynatora akademii, młodzi piłkarze szkolący się w Stróżach dwa razy w miesiącu swoje siły regenerują na basenie, w jacuzzi oraz saunie należącej do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. O. Pio. Więcej

Zapisz swoje dziecko do naszej Akademii Tańca

Akademia Tańca Kolejarz prowadzi obecnie zajęcia dla dwóch grup wiekowych: 5-8 lat oraz 9-12 lat. W planach jest jednak utworzenie grup dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Lekcje tańca odbywają się w każdą środę, w sali do ćwiczeń Siłowni Infinity w Grybowie (ul. Kościuszki 14). Zapraszamy Więcej

 

Płatności

Drodzy opiekunowie!

            Przypominamy o terminowym regulowaniu czesnego za uczestnictwo w zajęciach Sportowej Akademii Integracyjnej „Kolejarz”. Wpłat należy dokonywać z góry do 15-go danego miesiąca w kasie Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio w Stróżach lub na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 43 1050 1722 1000 0012 0317 9021 z dopiskiem „czesne Akademia za … (miesiąc) … (imię i nazwisko uczestnika + data urodzenia).

UWAGA! Wpłaty dokonane bez wskazanego opisu mogą zostać uznane za niezidentyfikowane.

Z ZWOLENIA Z OPŁAT W DANYM MIESIĄCU mogą zostać jedynie te osoby które posiadają zwolnienie lekarskie na conajmniej 2,5 tygodnia w danym miesiącu.

Brak wpłat w wyznaczonym terminie będzie skutkowało  usunięciem osoby z zajęć w Akademii Kolejarz.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 października b.r. wysokość opłaty czesnego wzrasta o 10 zł miesięcznie  z uwagi na dodatkowe koszty wynajmu hal i krytych obiektów sportowych dyktowane warunkami pogodowymi.

Ze sportowym pozdrowieniem

Kierownik ds. płatności:

Krzysztof Gryzło

Translate »